بنر تبلیغاتی سریال مختارنامه در ورودی شهر کربلا+عکس

در اربعین حسینی بیش از 15 میلیون زایر آن حضرت از شهرهای مختلف عراق خود را به کربلا رسانده اند .نکته جالب در این حماسه میلیونی نصب بنرهای تبلیغاتی سریال مختارنامه در مسیر ورودی به شهر کربلا است که توسط یک کانال ماهواره ای موسوم به آی فیلم صورت گرفته است.

Sample Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: