مدیر ورزشی آیندهوون: مطمئنا فن بومل به این زودی به هلند برنمی گردد

مارک فن بومل، کاپیتان بایرن مونیخ، روز گذشته فاش کرد که تیم آیندهوون نیز در بین تیم هایی است که تمایل به خریدش دارند اما

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: