شکرالله، داور بازی ایران و کره شمالی

nbsp;نواف شکرالله داور بحرینی، قضاوت دیدار ایران و کره شمالی در گروه D رقابتzwnj;های جام ملتzwnj;های آسیا در روز شنبه را به عهده خواهد داشت.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: