با ابراهیم توره برخورد می‌کنیم/ ایران و عراق صعود خواهند کرد

سرپرست تیم فوتبال سپاهان zwnj;اصفهان از برخورد قانونی با quot;ابراهیم تورهquot; به خاطر تاخیر در حضور در تمرینات آمادهzwnj;سازی این تیم خبر داد.مجید بصیرت که

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: